post@globallearninglarvik.no

Studiesenteret.no

0 Reviews

Global Learning Larvik er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning Larvik på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning Larvik sine lokaler og studieveileder, og vil avlegge eksamen ved Global Learning Larvik.

Les mer om hvordan studiesenteret.no jobber på denne lenken: http://www.studiesenteret.no/om-studiesenteretno.html

Oversikt over studier som tilbys gjennom studiesenteret.no ved Global Learning Larvik:

 

Samfunnsutvikling

hlb

BA Nyskaping og samfunnsutvikling, 180 SP (Høst 2017)

Enkeltemner:

Samfunn og utviklingsarbeid (SU I og II), 30+30 SP (Høst 2017)
Økonomi I (ØK I), 30 SP (Høst 2017)
Økonomi II (ØK II), 30 SP (Høst 2017)
Hest i næring (HiN), 30 SP (Høst 2017)
Landskap og utvikling (LSUT), 30 SP (Høst 2017)
Nyskaping og utviklingsarbeid (NY I og II), 30+30 SP (Høst 2017)

Lærerutdanninger

Grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn, Master 300 SP (Høst 2017)
Grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn, Master 300 SP (Høst 2017)
Master i utdanningsvitenskap, deltid 120 SP (Høst 2017)

Økonomi og ledelse

Årsstudium i bedriftsøkonomi, deltid 60 SP (Høst 2017)
Påbygging i økonomi og administrasjon, deltid 60 SP (Høst 2017)
Påbygging i regnskap og revisjon, deltid 60 SP (Høst 2017)
Årsstudium i organisasjon og ledelse, deltid 60 SP (Høst 2017)

Kulturforståelse

Interkulturell kommunikasjon Hel/Deltid 60 SP (Vår 2017)

Enkeltemner:

Interkulturell kommunikasjon – grunnleggende teori, delemne (Vår 2017)
Det flerkulturelle Norge, delemne (Vår 2018)

Innkjøpsledelse

Innkjøpsledelse – studieprogram (Høst 2017)

Enkeltemner:

Forhandlingspsykologi og beslutningstaking, delemne (Høst 2017)
Kjøps- og kontraktsadferd, delemne (Høst 2017)
Behovsanalyse, delemne (Vår 2018)
Innkjøpsledelse, delemne (Vår 2018)