post@globallearninglarvik.no

Seksuell helse og seksualitetsundervisning

0 Reviews

Videreutdanning

Søknadsfrist: 15.04.2019

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

Forskningsresultater og annen kunnskap har de senere årene avdekket et behov for at flere yrkesgrupper må utøve kunnskapsbasert praksis innen fagområdet seksuell helse. Temaer som kjønnsidentitet, kroppslige utfordringer og seksuelle overgrep må få større fokus i yrkesutøvelsen.

Målgruppen for studiet er yrkesutøvere i sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid.

Sentrale temaer

  • Sosialisering.
  • Holdninger.
  • Samarbeid.
  • Utvikling.
  • Samtale.
  • Undervisning.
  • Seksuelle overgrep.
  • Politikk og seksuell helse.

Les mer: https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-seksualitetsundervisning