post@globallearninglarvik.no
teamwork_1_orig

Todagers kurs i prosjektledelse

0 Reviews

Sentrale emner i kurset:
Typiske trekk ved et prosjekt
Fallgruver
Prosjektets fundament
Organisering og roller
Planlegging
Oppfølging​
Prosjektkvalitet
Prosjektkultur
Risikovurderinger
Interessentanalyse
Økonomi og gevinstrealisering

Målgrupper

Kurset passer for alle som ønsker å få mer kunnskap/innsikt i prosjektmetodikk og styring og ledelse av og deltakelse i prosjekter

    • Tid: Dag 1 4. oktober 2018 kl. 10.00 – 16.00
    • Dag 2 18. oktober kl. 10.00 – 16.00
    • Sted: Global Learning Larvik (Videokonferanse)
    • Kursavgift: Kr 3500,- inkl. lunsj og forfriskninger
    • Bindende påmelding: Innen 21. september 2018