post@globallearninglarvik.no

Friberg3

NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

0 Reviews

På kurset blir NS 8407 “Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser” grundig gjennomgått –  og det trekkes paralleller til tilsvarende bestemmelser i NS 3431.

Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet, og gir  deg innføring i en viktig standard.
Kurset gir deg en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med vekt på de viktigste problemområdene.

Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger.

Målgrupper

Kurset er relevant for deg som bruker standarden i ditt arbeid, enten du er entreprenør, privat eller offentlig byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør eller har annen bakgrunn

    • Fredag 16. mars  2018 kl. 09.00 – 16.00.
    • Sted: Global Learning Larvik (Videokonferanse)
    • Kr 2000,- inkl. lunsj og forfriskninger
    • Bindende påmelding: Innen torsdag 1. mars 2018