post@globallearninglarvik.no

Mellomlederens verktøykasse

0 Reviews

Mellomlederrollen oppfattes av mange å være den vanskeligste rollen i en organisasjon. Du er mellom barken og veden. I skvisen mellom ledelsen, medarbeiderne og kollegaer.

Samtidig er mellomlederrollen den viktigste oppgaven i organisasjonen også. Det er mellomlederen som skal sette strategien ut i live. Det er mellomlederen som skal sørge for at medarbeiderne gjør de riktige oppgavene for å kunne realisere strategien og nå de målene som er forventet.

Hvordan skal du overleve mellomlederrollen? Hvordan skal du blomstre i rollen?

Dette vil vi lære av Svein Harald Røine; lederutviker, foredragsholder, forfatter og blogger.

Målgrupper

Mellomledere i privat og offentlig sektor

    • Torsdag 31. januar 2019 kl. 09.00 – 16.00.
    • Sted: Global Learning AS (Videokonferanse)
    • Kr 2400,- inkl. lunsj og forfriskninger
    • Bindende påmelding: Innen fredag 18. januar 2019