post@globallearninglarvik.no
hms18_orig

HMS for ledere

0 Reviews

Sentrale temaer i kurset:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Seksuell trakassering og håndtering av varslingsaker
 • Ergonomi

 

Målgrupper

Ledere i privat og offentlig sektor

  • Torsdag 15. november  2018 kl. 08.30 – 15.00.
  • Sted: Global Learning Larvik (Videokonferanse)
  • Kr 1500,- inkl. lunsj og forfriskninger
  • Bindende påmelding: Innen onsdag 14. november 2018