post@globallearninglarvik.no

Grunnkurs for barnehageassistenter

0 Reviews

Dette kurset er for deg som ønsker å jobbe i barnehage, eller som allerede jobber i barnehage, og ønsker å heve kompetansen din med et grunnkurs som tar for seg viktige temaer som en barnehageassistent må kunne. Kurset er nettbasert og delt i to moduler. Kursdeltaker får kursbevis etter gjennomført kurs.

Nettbasert opplæring gir stor grad av fleksibilitet i arbeidshverdagen, og gjør det mulig å heve kompetansen mens du er i jobb, uten at det går utover arbeidstiden sammen med barna.

Kurset inneholder følgende temaer:

 • Din rolle som barnehageassistent
 • Dine ansvarsområder
 • Samspill og kommunikasjon med barna
 • Hvordan møte barn i ulike aldere
 • Foreldresamarbeid
 • Holdninger og verdier i tråd med barnehagens fokus og retningslinjer
 • Taushetsplikt og etikk i barnehagen
 • Lover og regelverk for barnehager
 • Å jobbe ut fra barnehagens planer
 • HMS i barnehagen

  • Oppstart: Løpende opptak
  • Varighet: Lisens ett år
  • Pris: 790 kr. per lisens