post@globallearninglarvik.no

Grunnkurs for barnehageassistenter (bedrift)

0 Reviews

Global Learning Larvik tilbyr nettbasert grunnkurs for barnehageassistenter. Kurset er delt i to moduler, og kursdeltakere for eget kursbevis etter gjennomført kurs.

Nettbasert opplæring gir stor grad av fleksibilitet i arbeidshverdagen, og gjør det mulig å heve kompetansen til de ansatte uten at det går utover arbeidstiden sammen med barna. Kurset gjør at alle ansatte har en felles kompetanseplattform, og kan være en del av opplæringen av nyansatte, og/eller som forberedelse til utviklingssamtaler mellom leder og medarbeidere. For deg som ønsker å jobbe i barnehage, kan dette være et kurs som vil gi deg bedre innsikt i hva som kreves av deg som barnehageassistent.

Kurspakken tar for seg følgende temaer:

 • Din rolle som barnehageassistent
 • Dine ansvarsområder
 • Samspill og kommunikasjon med barna
 • Hvordan møte barn i ulike aldere
 • Foreldresamarbeid
 • Holdninger og verdier i tråd med barnehagens fokus og retningslinjer
 • Taushetsplikt og etikk i barnehagen
 • Lover og regelverk for barnehager
 • Å jobbe ut fra barnehagens planer
 • HMS i barnehagen

I tillegg til den digitale opplæringsplattformen kan du få oppfølgingsspørsmål som leder kan ta i bruk i veilednings-/oppfølgingssamtale med assistenten og i ansettelsesprosessen.

  • Oppstart: Løpende opptak
  • Varighet: Lisens ett år
  • Pris: Etter avtale