post@globallearninglarvik.no

flagg

Foredrag: Nye regler for behandling av personopplysninger

0 Reviews
Fra mai 2018 blir det innført nye regler om behandling av personopplysninger. Dette skjer som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation; GDPR.

Fra samme tidspunkt vil gjeldende personopplysningslov fra 2000 bli opphevet og erstattet av forordningen og denne blir norsk rett som følge av EØS-avtalen. EU-forordningen har som hovedmålsetting å gi ytterligere beskyttelse til enkeltpersoner mot at opplysninger om dem blir innsamlet, brukt, bearbeidet, lagret og kanskje videreformidlet til andre uten at det skjer etter fastsatte regler.

Formål:

Å sette fokus på de mest sentrale reglene som kommer til anvendelse når offentlig forvaltning skal behandle personopplysninger.
Kursets læringsmål er at deltakeren skal bli tryggere på personvernretten gjennom å beherske de nye reglene som blir innført i mai 2018 som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation; GDPR.

Målgrupper

Ledere, ansatte og tillitsvalgt i offentlig sektor.

    • Tid: Fredag 24. april 2018 kl 09.00 – 12.00
    • Sted: Global Learning Larvik (Videokonferanse)
    • Kursavgift: Kr 1 600,- inkl. lunsj
    • Bindende påmelding innen 13. april