post@globallearninglarvik.no

Foredrag: Den nye kommuneloven

0 Reviews

​● Reglenes bakgrunn og formål
● Regler om habilitet i tilstøtende regelverk
● Forvaltningslovens generelle regler om habilitet
● Habilitet i kommuneloven
● Habilitet i ny kommunelov
● Avgjørelse av inhabilitetsspørsmål, prosedyrer
● Særlig om habilitetsspørsmål i folkevalgte organer
● Innsyn i inhabilitetsspørsmål
● Avledet inhabilitet
● Habilitet contra arbeidsgivers styringsrett – ønsket egenfratreden

 

Målgrupper:

Alle som arbeider og/eller har verv i offentlig sektor og som er involvert i å forberede og/eller fatte vedtak.

    • Onsdag 10. april 2019 kl. 10.00 – 14.00
    • Sted: Global Learning (Videokonferanse)
    • Kursavgift: Kr 1 700,-
    • Bindende påmelding: Innen onsdag 27. mars 2019