post@globallearninglarvik.no

Barne- og ungdomsarbeiderfagbrev (bedrift)

0 Reviews

Vi kan tilby dette kurset for grupper av ansatte, eller alle ufaglærte i bedriften. Pris per deltager vil avhenge av antall. Vi tilbyr også kursintroduksjon, oppstartshjelp, oppfølging av progresjon hos studentene til leder, og trening av rettelærere i egen bedrift om det er ønskelig.
Studiet tilbyr den teori, oppgaveskriving og refleksjonsøving som kreves for å gå opp til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset passer perfekt for de som trenger en fleksibel studiehverdag i tillegg til arbeid eller andre forpliktelser. Det anbefales å ha erfaring fra arbeid med barn og/eller ungdom.

Studiet foregår online med 4 fysiske samlinger på Global Learning Larvik. Pensumbøkene er inkludert i prisen, og er like digitale som kurset selv. Smartbøkene, kursinnholdet, nettmøtene og veiledning fra rettelærer er tilgjengelig fra din pc, nettbrett og smarttelefon 24/7. Din personlige rettelærer og faglærer følger deg opp og hjelper deg gjennom studiet, så du er klar til eksamen.

Studiet baserer seg på praksiskandidatløpet som krever 5 års relevant arbeidserfaring og gjennomført skriftlig eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget, før man kan gå opp til fagprøven. Det er ingen krav til forkunnskaper for å starte på dette kurset. Kurset inneholder alle kompetansemålene i barne- og ungdomsarbeiderfaget og gjør studenten klar til å gjennomføre den skriftlige eksamen, samt den skriftlige delen av fagprøven.

    • Pris: Etter avtale
    • Varighet: 2 semestere
    • Oppstart: 08.01-2017 eller på forespørsel