post@globallearninglarvik.no

Årsstudium i organisasjon og ledelse

0 Reviews

Deltid 60 studiepoeng 

Søknadsfrist: 15.04.2018

Global Learning Larvik er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning Larvik på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning Larvik sine lokaler og studieveileder, og vil avlegge eksamen ved Global Learning Larvik.

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende.

Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Dette gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med organisasjonsmessige oppgaver i privat eller offentlig virksomhet. Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad.

Målgruppen omfatter ledere, mellomledere og lederkandidater i privat og offentlig sektor. Studiet treffer i tillegg mange av de kompetansebehov som er knyttet til stillinger i stabsenheter, utredningsavdelinger og prosjekter.

Les mer: http://www.studiesenteret.no/aringrsstudium-i-organisasjon-og-ledelse-hoslashst-2018.html