post@globallearninglarvik.no

Foredrag: Offentlighetsloven

0 Reviews

Offentleglova, som trådte i kraft 1.1.2009, skal sikre alle rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskusjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet og rettssikkerhet for enkeltpersoner og næringsdrivende som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen.

Formål
Gi deltakerne en introduksjon på hva styringsretten innebærer. Kurset blir svært praktisk lagt opp, med rik mulighet til spørsmål og diskusjon.

Målgrupper:

Ansatte i forvaltning som har kunnskap om loven.

    • Mandag 11. mars 2019 kl. 10.00 – 14.00
    • Sted: Global Learning (Videokonferanse)
    • Kursavgift: Kr 1 700,-
    • Bindende påmelding: Innen mandag 25. februar 2019