post@globallearninglarvik.no

Akademiet Nettstudier

0 Reviews
Global Learning samarbeider med Akademiet Nettstudier og tilbyr faglig oppdaterte og eksamensrettede nettkurs for deg som skal ta fag fra vgs som privatist.
Kursinnholdet er digitalt og blir presentert i en enkel og forståelig struktur. Hos oss har du også Karaktergaranti – bedre karakter eller pengene tilbake!

Inkludert i kursprisen:

 • Fleksibel progresjon med 18 måneders kurstilgang i alle fag.
 • Komplett kursinnhold med digitale fagressurser (ingen krav om kjøp av lærebøker i tillegg)
 • Individuell tilbakemelding på innsendingsoppgaver
 • Tilbud om praktiske labøvelser i alle realfag
 • Avsluttende prøveeksamen i alle fag (skriftlig og/eller muntlig)
 • Gratis rådgivning
 • Karaktergaranti som gir deg bedre karakter eller pengene tilbake– forutsatt at du har levert og fått godkjent alle innsendingsoppgaver, samt prøveeksamen

  • Sted: Global Learning Larvik
  • Pris: Se det enkelte fag