Global Learning Larvik skal bidra til læringsglede og livslang læring – slik at du utvikler den kompetansen du ønsker!

På Global Learning kombinerer vi nettbasert undervisning med personlig veiledning fra pedagog fordi forskning  viser at denne kombinasjonen gjør det lettere å fullføre utdanning. Metoden kalles blended learning og utnytter styrkene til både digitale og ikke-digitale undervisningsmetoder. Ved å kombinere e-læringens fleksibilitet og mulighet for individuell tilpasning med veiledning, støtte og hjelp fra pedagog og lærecoach, bedres den totale læringen.

Med nettstudier har du stor fleksibilitet, og kan tilrettelegge dine studier til din livsfase.
Vi hjelper deg å nå målene dine ved å lære deg ferdigheter i studieteknikk og læringsglede, studieplanlegging og målsettinger.