Global Learning Larvik skal bidra til å gjøre den fantastiske e-læringen inntil tre ganger bedre!

Utdanning gjennomgår store endringer akkurat nå. Særlig innen for feltet e-læring skjer det en revolusjon. Alle store universitet- og høyskoler utvikler e-læringsplattformer for å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle! Harvard investerte i fjor 30 milliarder i sin elærings-satsning.

E-læringen eksploderer!  Universitet og høyskoler kan kvalitetssikre sin leveranse av kunnskap og gjøre den utrolig fleksibel. Du kan ta utrolig mange fag via e-læring. Men det er en hake her. Bare ca 10% gjennomfører e-læring internasjonalt.

Global Learning Larvik hjelper deg å nå målene gjennom å lære deg ferdigheter og kunnskaper og hjelpe deg å nå dine mål, slik en personlig trener (PT) gjør det på et treningssenter.

Velkommen til Global Learning Larvik! Et superfleksibelt utdanningstilbud midt på Østlandet!

Global Learning Larvik ide går ut på å blande e-læringens styrker med menneskelig støtte og hjelp. Vi vil gi relasjonell støtte for alle som trenger dette.