Er du lærer som skaper mestring og læringsglede for elever?

Brenner du for individuell oppfølging av elever i videregående opplæring?
Trives du også med forretningsutvikling, IT og nettstudier?


Global Learning AS har økt oppdragsmengde i opplæring og utdanning.
Derfor søker vi en lærer/studiecoach til å bistå elever som fullfører videregående opplæring med nettstudier og privatisteksamen. Du vil også bistå jobbsøkere i arbeidsforberedende tiltak (AFT) ved iFokus Arbeidsinkludering med opplæringsplaner mot ulike bransjer og yrker. Sentrale oppgaver er også aktiv deltagelse i forretningsutvikling for GL, samt IT support for kunder og brukere. Stillingen er et engasjement, 40-50% stilling, for skoleåret august 2019/juni 2020. Mulighet for videre ansettelse da Global Learning er i vekst. Stillingsbrøk kan eventuelt tilpasses til 2 lærere og kan kombineres med lærervirke ved annen skole.

Arbeidsoppgaver:

 • Studiecoach for elever som fullfører videregående opplæring med nettstudier.
  Veilede på studieteknikk, motivasjon og mestring, prosesstyring mot privatisteksamen, oppgaveskriving, drøfting av oppgaver. Elevene har faglærer i sine nettressurser.
 • Lede elevgrupper/kollokviegrupper i videregående fag, studieteknikk og bedriftsrelatert fagopplæring.
 • Skape gode utdanningsopplevelser for elevene.
 • Utarbeide individuelle opplæringsplaner med innhold fra nettressurser.
 • Samarbeide med leverandør av nettressurser til videregående opplæring.
 • Utviklingsoppgaver for bedriften: kundeopplevelser, utdanningsmesser, nettverksbygging, kvalitetssystemer, branding m.m.
 • Produksjon av nettkurs.
 • Supportstøtte på enkelte IT-spørsmål for brukere og kunder i våre portaler.
 • Enkle administrasjonsoppgaver.

 

Du er åpen, kompetent og skapende!

 • Du evner å motivere og coache elever slik at de opplever mestring og læringsglede.
 • Har erfaring fra læreplaner og undervisning i videregående fag, eller relevant kompetanse for pedagogisk veiledning.
 • Er trygg i anvendelse av IT-programmer, kan veilede elever i anvendelse av IT-verktøy og er nysgjerrig på teknologisk utvikling, nettstudier og læringsplattformer.
 • Skaper aktivitet og engasjement i opplæringsmiljøet.
 • Engasjert og proaktiv i Global Learning sin utvikling.

 

Kompetanse

 • Lærer/pedagog
 • Ønsket fagretning: matematikk, naturfag, norsk, historie, samfunnsfag, engelsk.
 • Tilleggsutdanning innen coaching, prestasjonsledelse, motivasjon, spes.ped., psykologi er et pluss.

 

Om Global Learning AS

Selskapet ble etablert i 2015, og eies i dag av iFokus AS og Larvik kommune.
Vårt morselskap iFokus AS har arbeidsinkludering og kompetanseutvikling som sitt hovedvirke gjennom datterselskapene iFokus Arbeidsinkludering, iVekst og Global Learning.
På GL er vi 5 kolleger i hel- og deltidsstillinger med flat organisasjonsstruktur og aktiv deltagelse i selskapets utvikling. GL tilbyr nettstudier i samarbeid med større aktører i videregående opplæring for studiekompetanse og fagbrev, og er fasilitator for høgskolestudier i samarbeid med Studiesenteret.no som eies av Oslo MET. Følgelig har vi elever og studenter på ulike kompetansenivåer.
Fleksibiliteten i nettstudier kombineres med oppfølging av våre lærere/studiecoacher etter metodikken blandet læring.
Global Learning skaper læringsglede!

Global Learning tilbyr

 • Et raust arbeidsmiljø med samfunnsengasjert verdigrunnlag.
 • Deltagelse i utviklingen av et ungt selskap.
 • Gratis tilgang til mentalt og fysisk treningssenter, samt organiserte treningstimer, på iFokus-huset.
 • Fleksibel arbeidstid.

Vil du bli vår kollega?

Søknadsfrist: snarest

Kontakt om stillingen, søknad sendes til :

Therese Andersen
Daglig leder
Tlf. 90614621
E-post. therese@global-learning.no