post@globallearninglarvik.no

Digital transformasjon og ledelse

Digitalisering handler om mer enn teknologi. Det handler om mer enn å gå fra et analogt til et digitalt format og valg av digital løsning. Hvis du som leder ønsker å lære om grensesnittet mellom teknologi og strategi, for deretter å forstå digitalisering og ledelse – da er dette studiet for deg.

Barne- og ungdomsarbeiderfagbrev

Studiet tilbyr den teori, oppgaveskriving og refleksjonsøving som kreves for å gå opp til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset passer perfekt for de som trenger en fleksibel studiehverdag i tillegg til arbeid eller andre forpliktelser. Det anbefales å ha erfaring fra arbeid med barn og/eller ungdom.

Studiet foregår online med 4 fysiske samlinger på Global Learning Larvik. Pensumbøkene er inkludert i prisen, og er like digitale som kurset selv. Smartbøkene, kursinnholdet, nettmøtene og veiledning fra rettelærer er tilgjengelig fra din pc, nettbrett og smarttelefon 24/7. Din personlige rettelærer og faglærer følger deg opp og hjelper deg gjennom studiet, så du er klar til eksamen.

Løpende opptak!

Høyere utdanning

Høyere utdanning som nettstudier med forelesninger på storskjerm, høsten 2019:

  • Årsstudium i organisasjon og ledelse
  • Årsstudium i bedriftsøkonomi
  • Påbygging i økonomi og administrasjon
  • Påbygging i regnskap og økonomirådgiving

Husk søknadsfristen for høyere utdanning 15. april!