post@globallearninglarvik.no

Ledig stilling ved Global Learning

Er du lærer som skaper mestring og læringsglede for elever?

Brenner du for individuell oppfølging av elever i videregående opplæring?
Trives du også med forretningsutvikling, IT og nettstudier?

Global Learning AS har økt oppdragsmengde i opplæring og utdanning.
Derfor søker vi en lærer/studiecoach til å bistå elever som fullfører videregående opplæring med nettstudier og privatisteksamen. Du vil også bistå jobbsøkere i arbeidsforberedende tiltak (AFT) ved iFokus Arbeidsinkludering med opplæringsplaner mot ulike bransjer og yrker. Sentrale oppgaver er også aktiv deltagelse i forretningsutvikling for GL, samt IT support for kunder og brukere. Stillingen er et engasjement, 40-50% stilling, for skoleåret august 2019/juni 2020. Mulighet for videre ansettelse da Global Learning er i vekst. Stillingsbrøk kan eventuelt tilpasses til 2 lærere og kan kombineres med lærervirke ved annen skole.

Barne- og ungdomsarbeiderfagbrev

Studiet tilbyr den teori, oppgaveskriving og refleksjonsøving som kreves for å gå opp til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset passer perfekt for de som trenger en fleksibel studiehverdag i tillegg til arbeid eller andre forpliktelser. Det anbefales å ha erfaring fra arbeid med barn og/eller ungdom.

Studiet foregår online med 4 fysiske samlinger på Global Learning Larvik. Pensumbøkene er inkludert i prisen, og er like digitale som kurset selv. Smartbøkene, kursinnholdet, nettmøtene og veiledning fra rettelærer er tilgjengelig fra din pc, nettbrett og smarttelefon 24/7. Din personlige rettelærer og faglærer følger deg opp og hjelper deg gjennom studiet, så du er klar til eksamen.

Løpende opptak!

Høyere utdanning

Høyere utdanning som nettstudier med forelesninger på storskjerm, høsten 2019:

  • Årsstudium i organisasjon og ledelse
  • Årsstudium i bedriftsøkonomi
  • Påbygging i økonomi og administrasjon
  • Påbygging i regnskap og økonomirådgiving

Husk søknadsfristen for høyere utdanning 15. april!